marți, 28 iulie 2015

Icoana Maicii Domnului "Ivirita"


Vechiul edificiu bisericesc din campusul Universității de Stat din Republica Moldova, târnosit acum 135 de ani, mai păstrează câteva sfințenii din acea epocă. De rând cu catapeteasma, una din cele mai de preț sfințenii este icoana cu chipul Maicii Domnului ”Ivirita”, pictată la Sf. Munte Athos și dăruită capelei școlii duhovnicești la 1896.

Icoana este adusă din partea chiliei Cucuvino cu hramul ”Sf. Ioan Teologul” și a fost jertfită de către Ieromonahul Teodosie Soroceanu la 17 aprilie 1896.

Niciun comentariu: