duminică, 26 decembrie 2010

sâmbătă, 9 octombrie 2010

marți, 21 septembrie 2010

Cina cea de Taină - Sf. Mănăstire Stavronichita, Sf. Munte sec. XV

Hristos cu apostolii

Deisis (grecesc)

Sf. Cuvioasa Anghelina

Sf. Simeon primitorul de Dumnezeu

Sf. Întocmai cu Apostolii împărăteasa Elena

Sf. Ierarh Vasile cel Mare

Arătarea Mântuitorului lui Toma

Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul

Sf. Apostol şi Evanghelist Luca

Sf. Apostol şi Evanghelist Matei

Sf. Sava cel Sfinţit

Sf. Ierarh Antonie Arhiepiscopul Voronejului

Sf. Vasile cel Milostiv

Sf. Ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni din Mira Lichiei

Sf. Cneaz Igor

Sf. Ierarh Iachint mitropolitul Ţării Româneşti

luni, 23 august 2010

Maica Domnului Oranta

Deisis


Deisis
(δέησις, ἡ — deisis = rugăciune de mijlocire, implorare sau Trimorfion — τριμόρφιος — trimorfios = în trei chipuri, forme)
— în iconografia ortodoxă, icoana numită Deisis îl reprezintă pe Iisus Hristos ca împărat (Christ de majeste), aşezat pe tron, ţinând Evanghelia închisă şi binecuvântând. El e încadrat în dreapta de Sfânta Fecioară, iar în stânga de Sf. Ioan Botezătorul, amândoi stând în picioare, rugându-se şi mijlocind către Mântuitorul pentru oameni; Maica Domnului reprezintă aici Biserica Legii noi, iar Sfântul Ioan Botezătorul, pe cea a Vechiului Testament.
Icoana Deisis are o evidentă semnificaţie liturgică, fiind inspirată din ritualul Proscomidiei, în care cele dintâi miride (părticele de pâine) după scoaterea Sf. Agneţ, sunt aduse în cinstea Sf. Fecioare şi a Sf. Ioan Botezătorul, socotiţi ca cei mai buni şi devotaţi mijlocitori ai oamenilor; ei ocupă cele dintâi rânduri în ierarhia cerească, îndată după Mântuitorul şi înaintea Sfinţilor îngeri. Icoana Deisis este aşezată pe catapeteasmă în mijlocul şirului de icoane care reprezintă pe cei 12 Apostoli, în registrul median, adică între registrul care cuprinde praznicele împărăteşti şi ultimul de sus, care cuprinde şirul profeţilor.
În bisericile moldovene se zugrăveşte pe peretele de apus al naosului, în legătură cu friza ctitorilor; în unele bisericii muntene se află pe peretele de nord (în naos), înconjurată de sfinţi militari. În bisericile ruse, icoana Deisis ocupă un loc principal pe catapeteasmă, fiind icoana de centru din rândul de deasupra icoanelor împărăteşti.

Sf. Apostol Simon Zilotul (Zelotul)

Sf. Apostol Iacov

Răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos

Sfântul Arhanghel Mihail

duminică, 22 august 2010

Sf. Arhanghel Gabriel

Sf. Arhanghel Mihail